• Je kan me ook vinden op Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn

Typles van Lonny

Vanaf half januari 2019 start ik op de locatie van basisschool de Schakel met de typcursus 2Hands4Kids, een klassikale typmethode met persoonlijke begeleiding. 2Hands4Kids is een leuke en actieve methode om het vlot typen in de vingers te krijgen en de zelfredzaamheid op computers en laptops (dus ook de ChromeBooks!) te stimuleren.
 
Op een leuke en speelse manier leer ik de kinderen vlot typen. Daardoor gebruiken kinderen verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tastend, geheugen, redeneervermogen, voorstellingsvermogen) en leren ze dus veel efficiënter typen dan in de gebruikelijke typlessen (meestal alleen visueel of voelend). Daarnaast is er veel afwisseling in de vorm van typespelletjes en creatieve typopdrachtjes. Kinderen leren er typen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo, dat betekent niet een x-aantal aanslagen per minuut, maar zo snel als dat ze zelf spellen. Je kan namelijk nooit sneller typen dan je kan spellen! Samen met mij werken ze aan hun persoonlijke leerdoelen. Hierdoor bepalen we samen de snelheid waarmee het kind de cursus doorloopt. Dit is voor iedereen verschillend en daardoor zeer effectief.
De typecursus bestaat onder meer uit:
10 klassikale typlessen van 60 minuten. Lesmateriaal wordt door mij verzorgd en kinderen typen op eigen laptop.
• Intensieve begeleiding tijdens de gehele cursus
• Minimaal 6 keer per week 15 tot 20 minuten thuis oefenen.
• Ook geschikt voor kinderen met dyslexie of andere leeruitdagingen.
• Inclusief type-examen met typediploma
 
 
2Hands4Kids is geschikt voor kinderen van groep 6, 7 en 8. De lessen zullen plaatsvinden op don
derdagen vanaf 17 januari 2019 (m.u.v. donderdag 7-3 en de les van 14-3 is op 12-3). De laatste typles en -examen is op 28 maart. We starten telkens om 15:15 en zijn bezig tot 16:15. Max. 8 kinderen per groep, bij voldoende belangstelling kan er een 2e groep gestart worden.
Het typexamen van de klassikale typcursus maken ze in de laatste les. Als je het voldoende maakt krijg je het enige, échte 2Hands4Kids-typdiploma. Examenscore verbeteren? Dat kan! Kinderen hebben in totaal 3 examenpogingen. Het beste examenresultaat telt!
 

Hoe goed de methode en de lessen ook zijn, het allerbelangrijkste om met tien vingers goed te leren typen is het dagelijks te oefenen. Daarom hebben kinderen een ‘maatje’ nodig. Een maatje kan een ouder, een oudere broer of zus, een kennis of gewoon iemand zijn die het kind wil begeleiden om thuis te oefenen. Leren typen is niet niks en hoewel ik met 2Hands4Kids al probeer om het zo speels en leuk mogelijk te maken, blijft het toch een opgave voor kinderen om thuis het dagelijks oefenen vol te houden. En daar heb ik dus het maatje, een bondgenoot, voor nodig. Iemand die samen oefent en motiveert, zodat het oefenen leuk blijft en vol gehouden wordt.

 

Mijn kind doet mee!

 

 

De kosten zijn €175,- per kind. 

 
Deel dit via: