• Je kan me ook vinden op Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn

Ik leer anders

Lees- en leerproblemen bij beelddenkers aanpakken met de training ‘Ik leer anders’

Young Boy Coloring

 

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak herken je beelddenkers aan de hand van de volgende signalen:

 • Beelddenkers lezen vaak spellend en/of radend.
 • Beelddenkers lezen wat ze denken dat er staat (bijvoorbeeld: de pop draagt een roze jas, terwijl er staat: de pop draagt een rode jas).
 • Ze gebruiken ‘synoniemen’ tijdens het spreken of het lezen (poes wordt kat, dat is toch hetzelfde dier, of ze lezen ‘mama’, terwijl er ‘moeder’ staat).
 • Ze hebben problemen met hardop lezen, terwijl terugvertellen (begrijpen dus) wel goed gaat. Ze weten vaak prima waar het verhaal over gaat.
 • Beelddenkers hebben vaak meer dan zestig procent oriëntatiefouten bij dictee.
 • De spellingsregels zijn wel bekend maar worden door beelddenkers nauwelijks toegepast of geautomatiseerd.
 • Bij kinderen die in beelden denken gaat automatiseren moeilijk tot slecht.
 • Ze hebben een globaal overzicht en vergeten de details.
 • Beelddenkers hebben veel zelfbedachte strategieën, bijvoorbeeld voor rekenen, lezen, het oplossen van problemen en de manier van leren.

Dikwijls hebben beelddenkers een leerachterstand, AD(H)D of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind.

Beelddenken is andere manier van denken: leren en denken gaat willekeurig (niet volgordelijk) en visueel in plaats van volgordelijk en auditief. Omdat op school de lessen volgordelijk en auditief (dus luísteren naar lesstof) wordt aangeboden, wordt deze door beelddenkers niet altijd begrepen en onthouden.

Ik leer anders, een praktische leermethode in 4 sessies

Wat leert je kind?

We beginnen in de eerste sessie met het opruimen en duidelijk indelen van het hoofd van je kind op. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd.

Ik leer je kind leert hoe hij/zij informatie (alfabet, woordjes) geordend op kan slaan. Daardoor vind je informatie weer makkelijke terug, bijvoorbeeld bij een toets of dictee. Tijdens de eerste sessie kun je het effect al zien!

In de overige sessies werken we aan:

 • taal (alfabet, woordpakketten, spelling)
 • lezen (lege woorden, lezen wat er staat)
 • rekenen (draaicijfers, sommen automatiseren, tafels, delen)
 • klokkijken (analoog en desgewenst digitaal)

Samen werken we aan de gebieden die moeizaam gaan voor je kind. Daar gebruiken we het werkboek van de methode voor. Het is de bedoeling dat je als ouder bij de sessies aanwezig bent en meekijkt : ik leer jullie de technieken waar je thuis mee verder werkt. We kijken dan waar je met je kind aan gaat werken en wat er de volgende keer aan de beurt komt. Meestal zijn er 4 sessies nodig om de basis aan te leren (een enkele keer hebben we daar 5 of 6 sessie voor nodig) en kan je thuis samen met je kind verder werken.
Behalve de onderdelen hierboven, die aan de training besproken worden, kan je de technieken ook gebruiken bij boekbesprekingen, werkstukken, topo, breuken en vreemde talen. Naast de basistraining zijn er ook losse sessies nodig, vraag gerust naar de mogelijkheden!

Voor wie is de training?

‘Ik leer anders’ is voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.
Veelal zie je de problemen al in groep 3. Vanaf dat moment kan je beginnen met de training.  ‘Ik leer anders’ is ook een prima methode voor scholieren van het middelbaar die moeite hebben met buitenlandse talen, als het maar niet lukt om bij het leren de spelling van woorden te onthouden.

Beelddenken is een manier van denken. Deze blijft dus je hele leven bestaan.

Vreemde talen in het middelbaar met ‘Ik leer anders’

Niet iedereen merkt op de basisschool al dat hij/zij een beelddenker is. Soms blijk je op het middelbare onderwijs moeite te hebben met talen. Spelling in het Engels, Frans of Duits lukt maar niet. Uit ervaring weet ik dat ‘Ik leer anders’ daar ook een grote hulp kan zijn. Doordat je weet hoe je de informatie op moet slaan, blijft het wél plakken. In een losse sessie leer ik je de techniek. We spreken dan vooraf af met welke taal je wilt beginnen.

Nadat je kind de sessies ‘Ik leer anders’ gevolgd heeft, kan je blijven oefenen met de Online Trainer. Vooral leerlingen van het voortgezet onderwijs vinden dat een fijne manier omdat je dan niet altijd iemand nodig hebt om de woorden in je hoofd te helpen zetten. Op www.ikleeranders.nl zie je hier een demo van en kan je een verhelderend filmpje zien en lees je aanvullende informatie over de methode.

Kosten training: €299,- (4 sessies van een uur, inclusief werkboek). De eerste sessie kost €65,- + €39,-voor het werkboek. De volgende sessies kosten elk 65,00 euro,  totaal per factuur af te rekenen. Losse sessie kosten €65,-.

 

Deel dit via: